Verdens smukkeste racekatte Perser og Exotic igen på nedtur i 2004.


Sølvperserne klarer sig dog stadigt fint.


Antallet af søgte stamtavler på Persere og Exotic er gennem de seneste 10 år faldet drastisk, fra 2241 i 1995 til 1013 i 2005. En katastrofal tilbagegang på 55%. En stor del af årsagen, sikkert skal ses i det PKD hysteri, som har grebet om sig i denne periode.. En anden årsag/virkning er den store fremgang i antallet af katte i kategori 2. Her er det specielt Maine Coone og Norske Skovkatte, som er de store højdespringere. Totalt har der været en fremgang i denne kategori II på 96.5%. Der er ialt registreret 3.549 i denne kategori. Dvs. 3½ gange så mange som i kategori med 1013.
Der er et lille lyspunkt i kategori 1. Racen Exotic har i samme periode haft en fremgang på 30%. Men da antallet af registrerede Exotic i 2004 kun andrager 149, luner det ikke så meget i det samlede regnskab. Men udviklingen er for mig at se helt tydeligt. ExotSølvkattene ic vil i fremtiden erobre stadig større markedsdele fra Perseren. I 1995 udgjorde Exotic ca. 5% af det samlede antal søgte stamtavler. I 2004 udgjorde Exotic 14%
Året resultat for kategori 1sat i forhold til 2003 viser en tilbagegang på 101 eller ca 10%. For Exotic har der været en fremgang i samme periode på 12%
Sølvperserne med grønne øjne har i 2004 igen sig overraskende godt. I år 2003 androg antallet af søgte stamtavler 150. I 2004 var antallet steget til 159. En stigning på ca. 6% sat i relation til den samlede tilbagegang for kategorien på godt 10%. Udvikling har været entydig for sølvkattene gennem de seneste 10 år. Der har været tale om en markant stigning, og i 2004 udgør sølvkatte med grønne øjne 15% af alle registrerede katte i kategori 1. Et ovenud godt resultat, som i første omgang skyldes klubben Sølvkatten og de opdrættere, som arbejder målrettet for at fremme opdrættet i harmoni med klubbens målsætning.
Antallet af søgte stamtavler på sølvkatte med orange øjne var i 2004 på 80 stk. Det er næsten det samme som i 2003. Ca 7%. Nedgangen i antallet af søgte stamtavler skal findes i gruppen af øvrige Persere.
På nedenstående Top 10 over placering af de enkelte opdrætsnumre/farvevarianter kan det tydeligt ses at sølvperserne har markeret sig stærkt. På 1. pladsen totalt kommer Silver Shaded med 58. På 2. pladsen kommer sort. På 3. pladsen Chinchilla med 50. Med på listen er også Golden Shaded på en 10. plads med 21 ansøgte stamtavler.