Verdens smukkeste racekat Perseren på retur!


Antallet af søgte stamtavler på Persere er gennem de seneste 10 år faldet drastisk, fra 2133 i 1994 til 981 i 2003. En katastrofal tilbagegang på 54 %, hvor en stor del af årsagen, sikkert skal ses i det PKD hysteri, som har grebet om sig  gennem de seneste 6 til 8 år. En anden årsag/virkning er den store fremgang i antallet af Main Coone og Norske Skovkatte, som næsten har forøget væksten med den procent som Perseren er gået tilbage.
Der er et lille lyspunkt i kategori 1. Racen Exotic har i samme periode haft en fremgang på 24 %. Men da antallet af registrerede Exotic i 2003 kun andrager 133, luner det ikke så meget i det samlede regnskab. Men udviklingen er for mig at se helt tydelig. Exotic vil i fremtiden erobre stadig større markedsandele fra Perseren.
I 1994 udgjorde Exotic ca. 5 % af det samlede antal søgte stamtavler. I 2003 udgjorde Exotic 13,5 %.
Set under et, havde Perser og Exotic tilsammen en tilbagegang på 50,27 % i denne 10 års periode.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     

Samlet antal søgte stamtavler

     

     
Race
     
1994
     
1995
     
1996
     
1997
     
1998
     
1999
     
2000
     
2001
     
2002
     
2003
     
%2003 jf. med 1994
     
EXO
     
107
     
115
     
111
     
117
     
114
     
143
     
112
     
135
     
141
     
133
     
+ 24 %
     
PER
     
2133
     
2126
     
1946
     
1830
     
1745
     
1514
     
1211
     
1476
     
1049
     
981
     
-  54 %
     
Kategori 1
     
2240
     
2241
     
2057
     
1947
     
1859
     
1657
     
1323
     
1611
     
1190
     
1114
     
-  50,27 %
     
 
                       
           

Top 10 farvevarianter

           
Søgte stamtavler i 2003
           
EMS-code
           
JYRAK
           
DARAK
           
Racekatten
           
Katteklubben
           
Felis Danica
           
PER n
           
34
           
20
           
18
           
6
           
78
           
PER ns 11
           
30
           
8
           
19
           
7
           
64
           
PER d
           
18
           
15
           
21
           
6
           
60
           
PER n 03
           
36
           
5
           
5
           
6
           
52
           
PER e 33
           
4
           
12
           
10
           
16
           
42
           
PER ns 12
           
19
           
4
           
14
           
2
           
39
           
PER n 33
           
3
           
8
           
16
           
12
           
39
           
PER ny 11
           
21
           
1
           
7
           
5
           
34
           
PER g 33
           
4
           
7
           
11
           
10
           
32
           
PER f
           
9
           
5
           
12
           
4
           
30
           
PER
           
178
           
69
           
133
           
74
           
470
           
     
     
Sølvkattene med grønne øjne har i denne periode klaret sig overraskende godt. Tallene for søgte stamtavler lå i flere år en del under 100. I år 2003 er antallet af søgte stamtavler 150. Udviklingen har været entydig for sølvkattene gennem denne 10 års periode. Der har været en klar stigning og i 2003 udgør sølvkatte med grønne øjne 15,3 % af alle registrerede katte i kategori 1. Et ovenud godt resultat som i første omgang skyldes klubben Sølvkatten og de opdrættere, som arbejder målrettet for at fremme opdrættet i harmoni med klubbens målsætning.
På skemaet til venstre over: Top 10 over placering af de enkelte opdrætsnumre/farvevarianter kan det tydeligt ses at sølvkattene har markeret sig stærkt. På 2. pladsen totalt kommer Silver shaded med 64. På 6. pladsen kommer Chinchilla med 39 og på 8. pladsen Golden shaded med 34. Denne"markedsandel" skulle vi gerne kunne holde, og drømmer om at øge den, således at 25 % af alle registrerede katte fremover vil være sølvkatte.

     
Allan Outrup