Skovflåten


Skovflåten er blevet en plage for alle naturelskere, idet skovflåten kan overføre en række sygdomme til os selv eller vore husdyr.

Skovflåten er en blodmide, der udvikles over 3 eller flere år. På hunden eller katten ses oftest store hunskovflåter.
Hunskovflåten er kun 1 mm stor, når den borer sig ind i huden, men efter ca. 5 dage har den forøget sin vægt 150 gange og slipper sit tag i "værten". Skovflåten graver sig herefter ned i den øverste del af jordoverfladen. Her udvikles og lægges efter nogen tid ca. 4000 æg.

Flåter kan i tropiske egne overføre en række meget alvorlige parasitsygdomme til værten. I de seneste år er man blevet mere opmærksom på, at også flåter idet nordlige klima kan overføre alvorlige sygdomme til dyr ogmennesker. De væsentligste sygdomme er Borreliosis samt Erlichiosis.

Borreliosis:
Borreliosis eller Lume-disease, der forårsages af bakterien "Borrelia burgdorferi", er en sygdom, der er vidt udbredt i Danmark hos mennesker. Sygdommens betydning for danske hunde og katte er ikke helt klarlagt, men vi ved fra en undersøgelse af ca. 200 danske hunde, at ca. 16 % havde borreliosis. Vi ved endvidere, at ca. hver tredje skovflåt har Borreliabakterier i tarmen, bakterien overføres under skovflåtens fæste påværten.

Symptomer hos mennesker kan ses efter 2- 30 dage. Der udvikles indledningsvis omkring skovflåtens bid et rødt hævet udslet, som breder sig som en ring. Uden behandling kan der udvikles alvorlige hjerte/lungekomplikationer, meningitis eller kroniske ledsmerter.

Hunde udvikler ikke helt så alvorlige symptomer som mennesker. Mest almindelige symptomer er hudrødme, hævelser i ben/hoved, feber, nedsat appetit og ledbetændelse.

Sygdommen kan relativt let behandles med bredspektret penicillin. Det er dog vigitgt, at behandlingen sker så tidligt som muligt.

Erlichiosis:
Denne sygdom er for første gang diagnosticeret i Danmark i foråret 2000. Da den overføres af skovflåter og diagnosticeres hyppigt i Sverige, er det formodentligt et overset problem herhjemme. Erlichiosis er ligeledes forårsaget af en bakterie. Bakterien angriber de hvide blodlegemer i blodbanerne. Sygdommen er således årsag til en svækkelse af immunsystemet.

Symptomerne kan være meget forskellige. Fra Sverige beskives høj feber, nedsat appetit, ledbetændelse samt balanceforstyrrelser. Den generelle immunsvækkelse bevirker, at smittede dyr kan udvikle meget alvorlig sygdom ved smitte af almindeligvis mindre alvorlig sygdom.

Sygdommen kan behandles med medicin ( antibiotica ).

Forebyggelse:
Finder man skovflåter på dyr/mennesker, vil det være fornuftigt at fjerne dem, så snart man finder dem. Der findes flere velegnede "flåtpincetter" på markedet i dag. Skovflåten overfører først smitstofferne, når den efter et par dage er mæt og "spytter" blod tilbage tilværten.

Indsmøring af flåten i olie, benzin eller lignende kan ikke anbefales, idet flåten kan nedsætte sit stofskifte og undvære ilt i længere tid. Skovflåterne bør herefter destrueres for at undgå, at de ikke sætter sig fast på et nyt offer.

Dyrlæger og apoteker forhandler produkter, som forebygger og behandler angreb af både skovflåter, lopper og lus hos kat.